Deskundige metingen

voor alle leeftijden

Het is verstandig om regelmatig de sterkte en de gezondheid van het oog te laten controleren. De controle doen we kosteloos voor u. Een bril wordt volledig op u afgestemd.

Hoe vaak is het verstandig uw ogen te laten controleren?

Als u jonger bent dan 45 jaar, houden wij eens per 3 jaar aan. Bent u ouder, dan is eens per 2 jaar verstandig. In specifieke gevallen willen wij ook eens per jaar adviseren. Het controleren van ogen kan uit twee aspecten bestaan: het controleren van de sterkte en het controleren van de gezondheid van het oog. 

Voor alle leeftijden is het verstandig eens per jaar de oogdruk te laten controleren. 

Beide aspecten zijn even belangrijk; op jongere leeftijd is de sterkte veranderlijker, op oudere leeftijd kunnen veranderingen in de gezondheid van het oog grotere effecten hebben.